0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

SAM_1058.JPGПРОГРАМА BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“
КОМПОНЕНТ 2 „ДЕЦА В РИСК“
ПРОЕКТ BG06-233/Д03-365/25.07.2014 г.

„Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На 27.03.2015 г. в конферентната зала на хотел «Сити център» в гр. Плевен се проведе начална  пресконференция по проекта, на която бяха представи основните аспекти свързани с неговото изпълнение.  Основната цел на проекта е да спомогне за подобряване на подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен. Разписаните формати и събития и предлаганите мерки са насочени към 5 от детските градини на Община Плевен, а именно: ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица, ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново, ЦДГ 12 „Ралица“ – гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен и ОДЗ „1-ви Юни“ – гр. Плевен.

Пресконференцията беше организирана от екипа за организация и изпълнение на проекта в състав: Камелия Горненска – Ръководител проект, Дамянка Владимирова – Координатор проект, Людмила Милинова – Финансов експерт, инж. Мария Иванова – Експерт строително-ремонтни и монтажни дейности, Христина Балинова – Технически сътрудник и Мариета Георгиева – Експерт Комуникация, логистика и информация. Бяха представени специфичните цели на проекта, целевата група покрита по него, очакваните резултати както и индикаторите за тяхното измерване. Обществеността беше информирана за планираните проектни  дейности и сроковете за тяхното изпълнение. Подробно внимание беше обърнато на предстоящите събития и формати по Дейност 3, а именно:

Формат: „Училище за деца и родители – дни на отворените врати“ – 20 броя за проектния период. По време на неговото провеждане представителите на целевата група ще имат възможност да се срещнат със  сцециалисти–епидемиолог, психолог, социален работник и вирусолог.

Формат: „Арт-ателие за промотиране на умения, свързани с традициите и занаятите за различните етноси“ – плетене на кошници,  тъкане на килими, предене на вълна, грънчарство и др.

Формат: „Арт-ателие за промотиране на приложни изкуства“ – приложен текстил, от нищо – нещо, дърворезба, макраме, бродиране, оригами и др.

Формат: „Арт-ателие за песенно, танцово и музикално творчество «фолклор на  етносите»

Формат: „Празник 1 Юни – Ден на детето“

Формат: „Зелена инициатива“

Формат: „На излет заедно“ – организиране на 2 излета за всички участници в целевата група в околностите на гр. Плевен.

Формат: Конкурс детска рисунка „Всички сме приятели“

Формат „Играя, спортувам и не боледувам“.

Събитието уважиха с присъствието си  г-н Бранимир Мирчев – Секретар на Община Плевен, Светлана Костадинова – Началник отдел «ПВО», Евгени Нинов – Началник отдел «СК» и други служители на Община Плевен. На пресконферецията присъстваха и представители на детските градини – вторична целева група по проекта, както и тримата ромски медиатори, ангажирани в проекта.

Проект BG06-233 е първия проект, който Община Плевен изпълнява по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014. Продължителността на проекта е до 30.04.2016 г. Информация за напредъка ще бъде публикувана регулярно на официалния интернет сайт на проекта, който ще заработи след 14 дни.

Събитието беше отразено от много медии и журналисти – телевизия „Зетра“, infopleven, topnovini, Икономически вести, Дарик радио, вестник „Преса“ и други. 

Още снимки от пресконференцията вижте в нашата Галерия.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>