0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Закриваща пресконференция по проекта

ПРОГРАМА BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“ КОМПОНЕНТ 2 „ДЕЦА В РИСК“ ПРОЕКТ BG06-233/Д03-365/25.07.2014 г.

„Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” […]

Зелено училище през февруари

Община Плевен изпълнява проект BG06 – 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” финансиран по Договор №:Д03-365/25.07.2014г, Програма BG06 „Деца и […]

Дни на отворените врати през декември

Между 7-ми и 11-ти декември 2015 г. Община Плевен организира и проведе за втори път формата „Училище за родители – дни на отворените врати“.

Дейността е част от изпълнението на Дейност 3 по проект BG06 – 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез […]

Стартира форматът „Junior X – factor“

Формат „Junior X – factor“ се провежда от месец Ноември 2015 г. два пъти седмично по 30 мин. във всяка от групите в детските градини по проекта.

Форматът съчетава музикално ателие с песни, танци и активно слушане на музика, което способства за развитие на моториката на децата и допринася за формиране на постоянство, увереност, отговорност […]

Нови три арт-ателиета за децата през ноември

Във връзка с изпълнението на Дейност 3* по проекта през месец Ноември 2015 г. бяха проведени 3 арт-ателиета за всяка група на територията на петте детски градини:

„Арт-ателие за промотиране на песенно и музикално творчество“

„Арт-ателието за промотиране на приложни изкуства“

„Арт-ателие за промотиране на умения, свързани с традициите и занаятите за различните етноси“ запозна […]

Училище за деца и родители – II

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА „УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ – ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

– на 07.12.2015 г. в сградата на ОДЗ 6 „Незабравка, гр. Плевен от 17:00 ч. – на 09.12.2015 г. в сградата на ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица от 14:00 ч. – на 09.12.2015 г. в сградата на ОДЗ 4 „Първи юни“ – […]

Дни на отворените врати се проведоха в 5 детски градини

В края на м. Ноември 2015 г. Община Плевен организира и проведе формата „Училище за родители – дни на отворените врати“.

Мероприятието бе отворено за всички желаещи родители.

Форматът е част от изпълнението на Дейност 3 по проект BG06 – 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 […]

Училище за деца и родители

Три арт-ателиета се проведоха през октомври

Във връзка с изпълнението на Дейност 3* по проекта през месец Октомври 2015 г. бяха проведени 3 арт-ателиета за всяка група на територията на петте детски градини.

Първото „Арт-ателие за промотиране на песенно и музикално творчество“ запозна децата от целевата група с основните хореографски стъпки и движения в българското право хоро и ромския танц „Цигански […]

Работно посещение в Осло

В периода 26.08.2015 – 30.08.2015 г. екипа по организация и управление на проекта посети гр. Осло с цел работно посещение на три детски градини на територията на гр. Осло, Норвегия и провеждане на Семинар 1 в партньорство с Българо-Норвежкото Дружество в Осло.

В програмата бяха включени две общински градини и една частна.

Екипът се запозна […]