0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Арт-ателие за приложни изкуства

Дейност 3 – Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани страни

Арт-ателие за приложни изкуства – материали:

Арт-ателие за приложни изкуства – м. Ноември 2015 г.:

Арт-ателие за приложни изкуства – м. Декември 2015 г.:

Арт-ателие за приложни изкуства – м. Януари 2016 г.: