0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

ЦДГ „Вит“

Строително-монтажни и ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане

Снимки от ЦДГ „Вит“, с. Дисевица ПРЕДИ извършените СМР:

Снимки от ЦДГ „Вит“, с. Дисевица СЛЕД извършените СМР: