0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Информация и публичност

Дейностите по информация и публичност включват:
– Разработка на интернет сайт;
– Провеждане три информационни кампании – начална, междинна и финална пресконференция по проекта
Изработка на промоционални материали:
– Информационен банер по проекта – брой 1
– Изработка на билбордове по време на извършване на СМР – брой 5. Те ще бъдат поставени във всяка детска градина по време на строителството, а след неговото приключване ще бъдат заменени от постоянни информационни табели. Една постоянна информационна табела ще бъде поставена на сградата на Община Плевен.
- Информационни стикери за закупеното по проекта оборудване и обзавеждане – брой 150
– Промоционални химикали – брой 600
– Промоционални брошури (400 БГ+200 АНГЛ) – брой 600
– Промоционални папки – брой 300
– Промоционални детски тениски брой 500
– Създаване на промоционален филм с участието на децата от детските заведения и излъчването му в 1 регионална медия.

Снимки от извършени дейности по информация и публичност: