0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

За екипа

Камелия Горненска – Ръководител проект

Дамянка Владимирова – Координатор проект

Людмила Милинова – Финансов експерт

инж. Мария Иванова – Експерт строително-ремонтни и монтажни дейности

Христина Балинова – Технически сътрудник

Мариета Георгиева – Експерт Комуникация, логистика и информация

Йонита Иванова – Експерт мониторинг събития по Дейност 3 (от Май 2015 г.)

***

Вижте работни моменти от работата на екипа по проекта: