0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

ЦДГ „Ралица“

Строително-монтажни и ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане

Снимки от ЦДГ „Ралица“, гр. Плевен ПРЕДИ извършените СМР:


***
Снимки от ЦДГ „Ралица“, гр. Плевен СЛЕД извършените СМР: