0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

ОДЗ „1-ви юни“

Строително-монтажни и ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане

Снимки от ОДЗ 1-юни, гр. Плевен ПРЕДИ извършените СМР:


***
Снимки от ОДЗ 1-юни, гр. Плевен СЛЕД извършените СМР: