0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Дейност 3

Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани страни – интервюта за лектори.