0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Дейност 2

Кампания по идентифициране и обхващане на целевите групи – Ромски медиатори.