0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

ОДЗ „1-ви юни“

Формат „Junior X – factor“ в ОДЗ „1-ви юни“, гр. Плевен /Ноември 2015 г./:

Формат „Junior X – factor“ в ОДЗ „1-ви юни“, гр. Плевен /Декември 2015 г./:

Вижте още и Коледното тържество в ОДЗ „Първи юни“:

Формат „Junior X – factor“ в ОДЗ „1-ви юни“, гр. Плевен /Януари 2016 г./: