0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Арт-ателие – традиции и занаяти на различните етноси

Галерия 1 – м. Октомври 2015 г.:

Галерия 2 – м. Ноември 2015 г.:

Галерия 3 – м. Декември 2015 г.:

Галерия 4 – м. Януари 2016 г.: