0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Куклен театър – ОДЗ „9-ти май“

В период от 15 месеца във всяка от детските градини един път месечно ще се провеждат арт – ателиета с различна насоченост.

Гостуване на куклен театър с представяне на театрална постановка на място във всяка от петте градини – 2 посещения за времето на проекта с осигуряване на билети за всички деца от целевата група.

Този формат ще направи детската градина едно още по-приятно и желано място за посещение на нашите деца и за тези, които все още не я посещават и е в изпълнение на стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.