0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Тениски – ОДЗ „Ралица“

Изработката и доставката на тениски за детските градини е част от Дейност 5: Информация и публичност.

Цветът на тениските за всяка от детските градини, включени в проекта, е различен.