0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Закриваща пресконференция по проекта

IMG_0715ПРОГРАМА BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“
КОМПОНЕНТ 2 „ДЕЦА В РИСК“
ПРОЕКТ BG06-233/Д03-365/25.07.2014 г.

„Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На 20.05.2016 г. в конферентната зала на хотел «Сити център» в гр. Плевен се проведе цаключителна пресконференция по проекта, на която бяха представи основните аспекти свързани с неговото изпълнение. Основната цел на проекта е да спомогне за подобряване на подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен.

Разписаните формати и събития и предлаганите мерки са насочени към 5 от детските градини на Община Плевен, а именно: ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица, ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново, ЦДГ 12 „Ралица“ – гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен и ОДЗ „1-ви Юни“ – гр. Плевен.

На пресконференцията присъстваха: екипът на проекта, с ръководител г-жа Камелия Горненска, представители на Българо-норвежкото дружество, Осло, Норвегия, служители от няколко детски градини от Осло, Норвегия, служители на детските градини, граждани, журналисти и др.

Г-жа Горненска разказа за извършените дейности, постигнатите резултати и основна цел на проекта, като благодари на всички, спомогнали за изключително успешното изпълнение, получило най-висока оценка.

Споделен бе опит от работата на детските градини в Осло, Норвегия, както и вижданията на гостите за съвместна работа с българските им колеги.

Партньорът по проекта – Българо-норвежкото дружество сподели интересни моменти от живота на българите в Норвегия, а така също и работата си по проекта. Гостите раздадоха комплекти с български народни приказки на всяка една от детските градини.

Предстои излъчването на филм за проекта по регионална телевизия и разпространението му на ДВД.

 

Comments are closed.