0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Зелено училище през февруари

Посещение на Архитектурно-етнографския комплекс „Етър“Община Плевен изпълнява проект BG06 – 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” финансиран по Договор №:Д03-365/25.07.2014г, Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Целевата група по проекта обхваща децата от 5 детски градини на територията на Община Плевен: ОДЗ №6 „Незабравка“, ОДЗ №4 „Първи юни“, ЦДГ №12 „Ралица“, ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица и ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново.

Във връзка с изпълнението на Дейност 3 по проекта и формат „Зелено училище“ всички деца, придружени с един от родителите и педагог от съответната градина, до края на месец Април 2016 г. ще посетят Природонаучния музей в с. Черни Осъм, Троянско и Архитектурно-етнографския комплекс „Етър“, гр. Габрово.

Транспортът, таксите за вход на малки и големи, както и сух пакет, състоящ се от минерална вода, натурален сок, солени бисквити и кроасан са осигурени от бюджета по проекта.

На 18.02.2016 г. и 20.02.2016 г. децата от ОДЗ №6 „Незабравка“ първи посетиха обектите и успяха да се порадват на голямото разнообразие на животинския свят в Стара планина и архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово и Габровския край през Възраждането. Въпреки мрачното време, всички си тръгнаха с усмивки по лицата и придобити нови знания.

Вижте снимки от посещенията в нашите галерии:

- Посещение на Природонаучния музей в с. Черни Осъм, Троянско

- Посещение на Архитектурно-етнографския комплекс „Етър“, гр. Габрово

Comments are closed.