0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Дни на отворените врати през декември

Училище за деца и родители - 9.12.2015 г.Между 7-ми и 11-ти декември 2015 г. Община Плевен организира и проведе за втори път формата „Училище за родители – дни на отворените врати“.

Дейността е част от изпълнението на Дейност 3 по проект BG06 – 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Гост – лектори:
Лектор Психолог – Даниела Кермова
Лектор Педиатър – Галя Пенчева
Лектор Социален работник – Габриела Аспарухова

Теми на събитието:
1. Правила за доброто възпитание. Грешки. Родителски стилове на поведение и резултатите от тях.
2. Често боледуващото дете – реалност или мит.
3. Социална подкрепа на територията на Община Плевен.

Вижте как протекоха вторите срещи от формата:

- ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново;
- ЦДГ № 12 „Ралица“ – гр. Плевен;
- ОДЗ № 6 „Незабравка“ – гр. Плевен;
- ОДЗ № 4 „Първи юни“ – гр. Плевен;
- ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица.

Comments are closed.