0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Училище за деца и родители – II

Open_Sla (2)ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА
„УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ – ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

– на 07.12.2015 г. в сградата на ОДЗ 6 „Незабравка, гр. Плевен от 17:00 ч.
– на 09.12.2015 г. в сградата на ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица от 14:00 ч.
– на 09.12.2015 г. в сградата на ОДЗ 4 „Първи юни“ – гр. Плевен от 17:00 ч.
– на 11.12.2015 г. в сградата на ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново от 14:00 ч.
– на 11.12.2015 г. в сградата на ЦДГ 12 „Ралица“ – гр. Плевен от 17:00 ч.

Гост – лектори:
Лектор Психолог – Даниела Кермова
Лектор Педиатър – Галя Пенчева
Лектор Социален работник – Габриела Аспарухова

Теми на събитието:
1. Правила за доброто възпитание. Грешки. Родителски стилове на поведение и резултатите от тях.
2. Често боледуващото дете – реалност или мит.
3. Социална подкрепа на територията на Община Плевен.

Вход: ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ РОДИТЕЛИ

Comments are closed.