0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Дни на отворените врати се проведоха в 5 детски градини

Open_Nez (18)В края на м. Ноември 2015 г. Община Плевен организира и проведе формата „Училище за родители – дни на отворените врати“.

Мероприятието бе отворено за всички желаещи родители.

Форматът е част от изпълнението на Дейност 3 по проект BG06 – 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Гост – лектори бяха:
Лектор Психолог – Д-р Даниела Кермова
Лектор Социален работник – Габриела Аспарухова
Лектор Педиатър – д-р Владимир Гатев

Теми на събитието:
1. Развитие и особености на детето на възраст от 3 – 6 години;
2. Законодателство и форми на закрила на детето;
3. Епидемиологични заболявания в преходния сезон есен – зима.

Вижте снимки в нашите галерии:

- 23.11.2015 г. в сградата на ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново от 15:00 часа;
- 24.11.2015 г. в сградата на ЦДГ № 12 „Ралица“ – гр. Плевен от 17:00 часа;
- 25.11.2015 г. в сградата на ОДЗ № 6 „Незабравка“ – гр. Плевен от 16:30 часа;
- 26.11.2015 г. в сградата на ОДЗ № 4 „Първи юни“ – гр. Плевен от 17:00 часа;
- 30.11.2015 г. в сградата на ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица от 13:00 часа.

Comments are closed.