0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Три арт-ателиета се проведоха през октомври

Арт-ателие за промотиране на песенно и музикално творчествоВъв връзка с изпълнението на Дейност 3* по проекта през месец Октомври 2015 г. бяха проведени 3 арт-ателиета за всяка група на територията на петте детски градини.

Първото „Арт-ателие за промотиране на песенно и музикално творчество“ запозна децата от целевата група с основните хореографски стъпки и движения в българското право хоро и ромския танц „Цигански романс“.

За целта на арт-ателието, децата получиха традиционни облекла (български и ромски носии).

„Арт-ателието за промотиране на приложни изкуства“ бе на тема апликация „Дърво с есенни листа“. Децата получиха шаблон, гланцово блокче, ножичка за хартия, лепило за хартия и кафяв молив и с творчество и въображение сътвориха всеки сам своето цветно есенно дръвче.

Третото „Арт-ателие за промотиране на умения,  свързани с традициите и занаятите за различните етноси“  запозна децата със стария български занаят кошничарство.

Плетенето на кошниците от доставените комплекти от безвредни и безопасни материали – пластмасови сламки за напитки привлече вниманието на малки и големи и резултата бе красноречив.

* Дейност 3 – Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани страни
Дейността е ориентирана към повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общностите, цялата общественост и всички заинтересовани страни по проекта.

Дейността съответства на стратегически цели 2, 3, 4 и 5 от СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, а именно:
Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
Стратегическа цел 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.
Стратегическа цел 4: Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
Стратегическа цел 5: Формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства реализацията на стратегията.

Comments are closed.