0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Закриваща пресконференция по проекта

IMG_0715ПРОГРАМА BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“
КОМПОНЕНТ 2 „ДЕЦА В РИСК“
ПРОЕКТ BG06-233/Д03-365/25.07.2014 г.

„Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На 20.05.2016 г. в конферентната зала на хотел «Сити център» в гр. Плевен се проведе цаключителна пресконференция по проекта, на която бяха представи основните аспекти свързани с неговото изпълнение. Основната цел на проекта е да спомогне за подобряване на подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен.

Разписаните формати и събития и предлаганите мерки са насочени към 5 от детските градини на Община Плевен, а именно: ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица, ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново, ЦДГ 12 „Ралица“ – гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен и ОДЗ „1-ви Юни“ – гр. Плевен.

Прочетете повече

Зелено училище през февруари

Посещение на Архитектурно-етнографския комплекс „Етър“Община Плевен изпълнява проект BG06 – 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” финансиран по Договор №:Д03-365/25.07.2014г, Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Целевата група по проекта обхваща децата от 5 детски градини на територията на Община Плевен: ОДЗ №6 „Незабравка“, ОДЗ №4 „Първи юни“, ЦДГ №12 „Ралица“, ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица и ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново.

Във връзка с изпълнението на Дейност 3 по проекта и формат „Зелено училище“ всички деца, придружени с един от родителите и педагог от съответната градина, до края на месец Април 2016 г. ще посетят Природонаучния музей в с. Черни Осъм, Троянско и Архитектурно-етнографския комплекс „Етър“, гр. Габрово.

Транспортът, таксите за вход на малки и големи, както и сух пакет, състоящ се от минерална вода, натурален сок, солени бисквити и кроасан са осигурени от бюджета по проекта.

Прочетете повече

Дни на отворените врати през декември

Училище за деца и родители - 9.12.2015 г.Между 7-ми и 11-ти декември 2015 г. Община Плевен организира и проведе за втори път формата „Училище за родители – дни на отворените врати“.

Дейността е част от изпълнението на Дейност 3 по проект BG06 – 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Гост – лектори:
Лектор Психолог – Даниела Кермова
Лектор Педиатър – Галя Пенчева
Лектор Социален работник – Габриела Аспарухова

Прочетете повече

Стартира форматът „Junior X – factor“

Xfaktor_Nez (9)Формат „Junior X – factor“ се провежда от месец Ноември 2015 г. два пъти седмично по 30 мин. във всяка от групите в детските градини по проекта.

Форматът съчетава музикално ателие с песни, танци и активно слушане на музика, което способства за развитие на моториката на децата и допринася за формиране на постоянство, увереност, отговорност и утвърждава социалните и комуникативни умения на децата.

Всяка седмица има нова музикална тема в духа на различните сезони и предстоящите празници.

В края на всеки месец се провеждат концерти във всяка градина и се предвижда един финален за 5-те градини, който ще се проведе в Драматичния театър „Иван Радоев“ в гр. Плевен догодина през Април.

Във връзка с формата се доставиха 5 бр. музикално – озвучителни комплекта (за всяка градина по 1 бр.), състоящи се от музикална йоника – клавиатура с пиедестал, усилвател, 2 бр. микрофони със стойки, 2 бр. тонколони със стойки.

Прочетете повече

Нови три арт-ателиета за децата през ноември

Арт-ателие за промотиране на приложни изкустваВъв връзка с изпълнението на Дейност 3* по проекта през месец Ноември 2015 г. бяха проведени 3 арт-ателиета за всяка група на територията на петте детски градини:

„Арт-ателие за промотиране на песенно и музикално творчество“

„Арт-ателието за промотиране на приложни изкуства

„Арт-ателие за промотиране на умения,  свързани с традициите и занаятите за различните етноси“  запозна децата със старите български занаяти кошничарство, килимарство и грънчарство.

* Дейност 3 – Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани страни
Дейността е ориентирана към повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общностите, цялата общественост и всички заинтересовани страни по проекта.

Дейността съответства на стратегически цели 2, 3, 4 и 5 от СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, а именно:
Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Прочетете повече

Училище за деца и родители – II

Open_Sla (2)ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА
„УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ – ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

– на 07.12.2015 г. в сградата на ОДЗ 6 „Незабравка, гр. Плевен от 17:00 ч.
– на 09.12.2015 г. в сградата на ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица от 14:00 ч.
– на 09.12.2015 г. в сградата на ОДЗ 4 „Първи юни“ – гр. Плевен от 17:00 ч.
– на 11.12.2015 г. в сградата на ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново от 14:00 ч.
– на 11.12.2015 г. в сградата на ЦДГ 12 „Ралица“ – гр. Плевен от 17:00 ч.

Гост – лектори:
Лектор Психолог – Даниела Кермова
Лектор Педиатър – Галя Пенчева
Лектор Социален работник – Габриела Аспарухова

Теми на събитието:
1. Правила за доброто възпитание. Грешки. Родителски стилове на поведение и резултатите от тях.
2. Често боледуващото дете – реалност или мит.
3. Социална подкрепа на територията на Община Плевен.

Вход: ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ РОДИТЕЛИ

Дни на отворените врати се проведоха в 5 детски градини

Open_Nez (18)В края на м. Ноември 2015 г. Община Плевен организира и проведе формата „Училище за родители – дни на отворените врати“.

Мероприятието бе отворено за всички желаещи родители.

Форматът е част от изпълнението на Дейност 3 по проект BG06 – 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Гост – лектори бяха:
Лектор Психолог – Д-р Даниела Кермова
Лектор Социален работник – Габриела Аспарухова
Лектор Педиатър – д-р Владимир Гатев

Теми на събитието:
1. Развитие и особености на детето на възраст от 3 – 6 години;
2. Законодателство и форми на закрила на детето;
3. Епидемиологични заболявания в преходния сезон есен – зима.

Прочетете повече

Училище за деца и родители

Afish2

Три арт-ателиета се проведоха през октомври

Арт-ателие за промотиране на песенно и музикално творчествоВъв връзка с изпълнението на Дейност 3* по проекта през месец Октомври 2015 г. бяха проведени 3 арт-ателиета за всяка група на територията на петте детски градини.

Първото „Арт-ателие за промотиране на песенно и музикално творчество“ запозна децата от целевата група с основните хореографски стъпки и движения в българското право хоро и ромския танц „Цигански романс“.

За целта на арт-ателието, децата получиха традиционни облекла (български и ромски носии).

„Арт-ателието за промотиране на приложни изкуства“ бе на тема апликация „Дърво с есенни листа“. Децата получиха шаблон, гланцово блокче, ножичка за хартия, лепило за хартия и кафяв молив и с творчество и въображение сътвориха всеки сам своето цветно есенно дръвче.

Третото „Арт-ателие за промотиране на умения,  свързани с традициите и занаятите за различните етноси“  запозна децата със стария български занаят кошничарство.

Плетенето на кошниците от доставените комплекти от безвредни и безопасни материали – пластмасови сламки за напитки привлече вниманието на малки и големи и резултата бе красноречив.

* Дейност 3 – Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани страни
Дейността е ориентирана към повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общностите, цялата общественост и всички заинтересовани страни по проекта.

Прочетете повече

Работно посещение в Осло

20150829_163523В периода 26.08.2015 – 30.08.2015 г. екипа по организация и управление на проекта посети гр. Осло с цел работно посещение на три детски градини на територията на гр. Осло, Норвегия и провеждане на Семинар 1 в партньорство с Българо-Норвежкото Дружество в Осло.

В програмата бяха включени две общински градини и една частна.

Екипът се запозна с тамошната образователна система и основните принципи за работа с деца, които са ориентирани изцяло към децата и са базата, която осигурява играта, ученето и другите интерактивни дейности, за да се насърчава тяхното физическо, социално, морално, емоционално и познавателно развитие, както и благополучието им в безопасна, стимулираща и грижовна среда.

Посещение на детска градина Åstun barnehage

Посещение на детска градина Nordre Ås barnehage

Посещение на детска градина Om Norlandia Vardefjellet barnehage

Последния ден се проведе Семинар 1, където беше представен нашия проект пред норвежката общественост и бяха презентирани резултатите от него. Гости на събитието бяха г-жа Румяна Митрева – посланик на България в Норвегия и Кирил Димитров – пълномощен министър на България в Норвегия.

Прочетете повече